Werkkostenregeling in een notendop

Werkkostenregeling

Aangezien er veel onduidelijkheid is over het effect van de werkkostenregeling (WKR) hierbij een bondig overzicht waarin de werking en het effect duidelijk wordt.
Beginselen

 • Tot en met 2014 deelname WKR vrijwillig, daarna verplicht.
 • Bij deelname blijft een deel van de ‘huidige’ onbelaste vergoedingen en verstrekkingen (hierna V&V) ongewijzigd. Binnen de WKR noemt men dit ‘gerichte vrijstellingen’ of ‘op nihil gewaardeerd’ maar het komt er voor deze items op neer dat ze onbelast blijven.
 • Het overgrote deel V&V die nu belastbaar zijn blijven belastbaar.
 • Bij deelname aan de WKR komt er een categorie V&V die in beginsel belastbaar zijn maar in de vrije ruimte van de WKR mogen worden ondergebracht, en zo onbelast vergoed of verstrekt mogen worden. Dit kunnen zaken zijn die niet meer onbelast zijn maar ook zaken die nooit onbelast zijn geweest. Grenzen zijn vaag maar hou het reëel.
 • De vrije ruimte voor 2013 is 1,5% over het totale loonheffingsloon (kolom 14 vd loonstaat) op werkgever niveau. In 2012 was dit nog 1,4%.
 • Wat in de WKR regeling wordt ondergebracht moet vooraf worden bepaald.

Belangrijkste vergoedingen die ongewijzigd onbelast blijven:

 • km vergoeding

  (tot 19ct)

 • overige reiskosten (OV/taxi/vliegreizen)<h/4>

 • Verstrekking mobiele telefoon<h/4>

 • Representatiekosten<h/4>

 • Zakelijke etentjes

 • Consumptie en verblijfskosten tijdens dienstreizen

 • Werkkleding

 • Gereedschap en computers mits gebruikt op het werk

 • Opleidingen en vakliteratuur

 • Fruitmand of rouwkrans

Wat mag NIET meer onbelast.

 • Personeelsfeest

 • Kerstpakket

 • Bedrijfsfitness buiten de werkplek

 • Alles voor de werkplek in huis of in bijgebouwen daarvan

  (ook voor de DGA indien kantoor aan huis!)

 • Telefoonvergoeding mobiel

  (verstrekking mag wel)

 • Telefoon- en internetaansluiting thuis

 • Vakbondscontributie

 • Fiets

 • Bovenmatige reiskostenvergoeding

  (mocht voorheen in de eindheffing)

Vervolgens kan je in de werkkostenregeling zaken onderbrengen om ze alsnog onbelast te kunnen vergoeden of verstrekken. Daar kan bijna alles onder, maar geen auto van de zaak of boetes. De vergoedingen en verstrekkingen moeten wel gebruikelijk zijn en bijvoorbeeld niet alleen aan de DGA worden verstrekt indien er meerdere in dienst zijn. Over het bedrag wat niet binnen de vrije ruimte blijft wordt 80% eindheffing over afgedragen. Als je dus wat over het hoofd gezien hebt, zal je hier bij een controle 80% over betalen.
De regeling is in het leven geroepen om zaken wat makkelijker te maken, helaas leidt de regeling juist tot veel discussie. Daarnaast werkt de regeling het thuiswerken tegen en werkt het onrechtvaardigheden in de hand door het forfait op werkgevers niveau vast te stellen. Loonbureau.nl is dan ook van mening dat deze regeling geen vooruitgang is maar juist een blunder van het vorige kabinet. Toch is deze regelgeving aangenomen en daarmee zal iedereen vanaf 2015 veroordeeld zijn tot de werkkostenregeling.
Ondanks het bovenstaande is de uitvoering in goede handen bij loonbureau.nl. Klanten die nu al deelnemen aan de WKR dienen maandelijks/vier wekelijks door te geven wat onbelast buiten de salarisadministratie om is betaald. Het gaat dan enkel om de zaken die niet zijn vrijgesteld en niet reeds in de loonadministratie zijn opgenomen.

Let op! Dit stuk is een korte samenvatting. Ten behoeve van de duidelijkheid zijn zaken vereenvoudigd weergegeven, voor de volledige regeling verwijzen wij naar de belastingdienst.

Bron

loonbureau . nl

Terug naar berichten…/

This entry was posted in werkkostenregeling. Bookmark the permalink.