Oninbare vorderingen

Oninbare vordering

Heeft U nog een vordering openstaan van een debiteur, en weet U dat deze factuur niet of maar voor een gedeelte wordt betaald dan kunt U bij de belastingdienst de BTW terug vorderen.

BTW-aangifte

De BTW van de oninbare vordering heeft U waarschijnlijk allang aangegeven en betaald aan de belastingdienst. U kunt de btw terugvragen zodra het zeker is dat uw klant de factuur niet (geheel) zal betalen.
Stuur met het verzoek gegevens mee waaruit blijkt dat de afnemer niet heeft betaald en niet zal betalen.
Verder moet in uw brief de volgende gegevens vermeld staan:

naam en adres van uw afnemer

datum en nummer van de betreffende factuur

het niet-betaalde factuurbedrag

het bedrag aan btw dat u terugvraagt

Als deze gegevens op de factuur staan, kunt u ook een kopie van de factuur meesturen.
U stuurt het verzoek naar het belastingdienstkantoor bij U in de buurt.

Terug naar berichten…

This entry was posted in oninbare vordering and tagged . Bookmark the permalink.

2 Responses to Oninbare vorderingen

  1. Pingback: miguel

  2. Pingback: jesse

Comments are closed.