VAR – Verklaring arbeidsrelatie

VAR – Verklaring arbeidsrelatie

Verklaring arbeidsrelatie (VAR) wordt vervangen door een stelsel van modelcontracten.

Op de huidige arbeidsmarkt verschijnen steeds meer verschillende vormen waarin tussen opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken worden gemaakt over het verrichten van werkzaamheden. Dit kan in de praktijk de nodige discussie opleveren met de belastingdienst over de kwalificatie van de overeenkomst. Is er sprake van een dienstbetrekking of van een zelfstandig ondernemer met recht op ondernemersfaciliteiten. Met andere woorden, wie betaald de loonbelasting.

Om duidelijkheid te creëren bestaat al geruime tijd de VAR. Deze aanvraag moet door de opdrachtnemer aangevraagd worden en wordt met name gebruikt door zzp-ers om hun opdrachtgevers te vrijwaren van de verplichting om loonbelasting en sociale premies in te houden en af te dragen.

 Modelovereenkomst:

Nu heeft de VAR niet het gewenste resultaat en heeft de belastingdienst deze vervangen door een stelsel van modelcontracten.

De bedoeling van deze regeling is dat de belastingdienst voorbeeldovereenkomsten publiceert waarvan het oordeel van de belastingdienst is dat er buiten dienstbetrekking wordt gewerkt. Naast de voorbeeldovereenkomsten voor bepaalde branches en beroepsgroepen, publiceert de belastingdienst ook meer algemeen opgestelde modelovereenkomsten.

 Voorbeeld modelovereenkomst

Deze modelovereenkomsten zijn te vinden op de site van de belastingdienst.

Nu de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) is afgeschaft, krijgen opdrachtgevers en zzp’ers tot 1 mei 2017 de tijd om zo nodig hun werkwijze aan te passen.

Werken volgens een modelovereenkomst zegt alleen iets over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor die ene opdracht: er is geen sprake van loondienst en de opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen. Het zegt niets over de vraag of de zzp’er ondernemer voor de inkomstenbelasting is of ondernemer voor de btw.

 

This entry was posted in belastingdienst, modelovereenkomst, VAR. Bookmark the permalink.