Uw teruggaaf BTW verrekenen met uw aangifte loonheffing

Uw teruggaaf BTW verrekenen met uw aangifte loonheffing

Heeft U te maken met het terugkrijgen van de btw en het betalen van de loonheffing dan heeft U de mogelijkheid om dit te verrekenen.

Liquiditeitspositie

Wanneer U aan het einde van de aangifte periode uw loonheffing moet betalen aan de belastingdienst dan kan dit uw liquiditeitspositie in gevaar brengen. Als U te maken heeft met het terugkrijgen van BTW dan kunt U een aanvraag indienen bij de belastingdienst om dit met elkaar te verrekenen.
U kunt dit doen via een digitaal formulier op de site van de belastingdienst “verzoek loonheffing verrekening met teruggaaf BTW”. Dit formulier moet U dan opsturen naar de belastingdienst.
Dit verzoek moet bij de belastingdienst binnen zijn voor de uiterste aangiftedatum van die periode.
U krijgt dan uitstel voor het bedrag dat er verrekend kan worden.Wanneer U – na verrekening -moet betalen aan de belastingdienst dan moet het geld voor het einde van de periode op de rekening staan van de belastingdienst.

Voorwaarde belastingdienst

Wanneer U gebruik wilt maken van deze regeling moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:

  • U moet de aangifte op tijd hebben ingediend.
  • De perioden van de te betalen loonheffing en de te verrekenen BTW moet hetzelfde zijn.
  • Er mag geen belastingschuld meer open staan

Terug naar berichten…

This entry was posted in belastingdienst. Bookmark the permalink.