Studerende kinderen op de loonlijst

Studerende kinderen op de loonlijst

Studiekosten kinderen ( van ondernemers )

Schoolgaande en studerende kinderen kosten veel geld. Met de kinderbijslag komt U niet ver. Het leenstelsel waar we tegenwoordig de studie van de kinderen mee financieren is niet ideaal. Het betreft een lening die moet worden terug betaald.
Wanneer U kind gebruikt maakt van deze leenregeling zijn de studiekosten niet belasting aftrekbaar.

Eigen kind in dienst nemen

Er bestaat de mogelijkheid om uw kind parttime in dienst te nemen in uw bedrijf.

Belastingvoordelen

De kosten van het salaris komen volledig in aftrek op de winst. Hierdoor betaald U minder inkomstenbelasting. Dat geldt ook voor de bijkomende kosten zoals de premie ZvW en premie werknemersverzekering. Deze laatste premie betaald U alleen als er een echte dienstbetrekking is, wat wil zeggen dat de familierelatie niet overheerst.

Belastingvrij bijverdienen

Door de heffingskortingen die er bestaan, betaald uw zoon of dochter over de eerste +/- € 6100.00 aan salaris geen inkomstenbelasting.
Buiten het salaris mag U vrijgesteld een computer verschaffen als dit noodzakelijk is voor de werkzaamheden.

Wilt U verdere vergoedingen betalen , bv de studiekosten van uw zoon of dochter dan kunt U deze laten vallen in de werkkostenregeling. Een bedrag van 1.2 % van de loonsom van uw bedrijf is onbelast. Daarboven betaald U een eindheffing van 80%.

This entry was posted in belastingdienst, belastingvrij, bijverdienen, loondienst, studiekosten. Bookmark the permalink.